Client Login

Contact Us

  • Điện thoại:028 35 232 797
  • Email:sales@topo.vn
  • Skypefasollafsl

Close Support

Support

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

Hệ thống quản trị doanh nghiệp Favorite System bao gồm các phân hệ: quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương.

Phân hệ quản lý nhân sự hỗ trợ tối đa cho công tác Quản lý Nhân Sự, giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác tốt các thông tin liên quan đến phát triển nguồn lực con người.

Phân hệ chấm công kết hợp với máy nhận diện như máy quét thẻ barcode, máy thẻ từ, máy nhận diện sinh học để lấy dữ liệu nhanh chóng, chính xác tiết kiệm chi phí.

Phân hệ tính lương có thể kết hợp với phân hệ chấm công lấy dữ liệu từ máy chấm công hoặc nhập dữ liệu trực tiếp.

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2000, phân cấp, phân quyền sử dụng cho từng người sử dụng.

Nhập thông tin liên hệ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message